Ont i underbenet

Att få ont i underbenet kan vara väldigt irriterande. Ofta drabbar dessa skador personer som precis börjat komma igång med sin träning. Detta leder ofta till att måste avbryta träningen igen vilket kan vara väldigt frustrerande. Nästan lika vanligt är det bland mer rutinerade idrottare som börjar känna sig i form. Ofta kommer då dessa besvär plötsligt och man blir tvungen att ta ett oplanerat träningsuppehåll. Löpare och hoppidrottare är i särklass det vanligaste idrotterna av drabbas av dessa besvär. Men det kan även drabba de som bara gillar att promenera eller är väldigt aktiva i sina yrken. 

Vanligaste skadorna som drabbar underbenet är benhinneinflammation, gubbvad och hälseneinflammtion. Vid benhinneinflammtion är smärtan lokaliserad ca 10-15cm ovanför den inre fotknölen. Till en början brukar smärtan främst kännas av efter aktivitet för att sedan bli mer ihållande och till slut tvingas man till ett ofrivilligt träningsuppehåll. Så kallad “gubbvad” är en på akut bristning i vaden.Lokalisationen är ofta  precis vid muskel och senövergången. Namnet är missvisande eftersom det både kan drabba äldre och yngre och även kvinnor. Hälseneinflammtion drabbar ofte aktiva personer och är vanligt hos löpare eller aktiviteter som innebär mycket hopp.Det kan ofta bli en liten förtjockning i senan vid dessa besvär. Man ska inte igonerare något av dessa besvär för då är risken stor att det blir kroniska. 

Orsaken till att dessa ovannämda besvär ofta blir blir långdragna är bla att blodciruklationen ofta är sämre i dessa vävnader. Det är svårt att avlasta dessa besvär eftersom man ofta är tvungen att transportera sig vilket gör att man blir tvungen att belasta dessa strukturer trots att det gör ont. Erfarenhetsmässigt brukar ändå de flesta bli smärtafria efter några behandlingar och hemövningar även fast besvären varit långvariga. 

Nedan följer vanliga diagnoser och symptom som brukar vara vanligt vid besvär i underbenet.

ont underbenet, benhinneinflammation
ont i vaden, gubbvad
ont i hälsenan. Hälsenainflammation