TFCC – skada /ont utsida handled

Symtom

Vid TFCC-skada är smärtan oftast molande/stickande eller huggande vid vissa rörelser. Smärtan på utsidan av handleden provoceras ofta då handleden belastas och samtidigt roteras. Handledssmärtan påverkar ofta handen och greppstyrkan. Ibland kan man uppleva en känselnedsättning med pirrning och domningar mot lillfingret. Smärtan kan även stråla ut i handen och upp i underarmen.

Orsak

Det finns olika orsaker till smärta på utsidan av handleden. Om smärtan är av huggande karaktär när du roterar handleden kan du ha drabbas av TFCC skada. I underarmen finns två ben, radius och ulna. Mellan dessa ben finns stabiliserande ligament. Mellan dessa ligament finns en meniskliknande struktur. Detta kallas för TFCC (Triangular Fibro Cartilage Complex.) TFCC är väldigt viktig för stabiliteten vid rotation av handleden. En skada på denna struktur kan påverka både rörligheten, kraftöverföringen och stabiliteten av handleden. Vanlig orsak till TFCC skada är antingen fall eller en vridskada med rotation i handleden. Även upprepade mindre skador eller långvarig tung belastning kan leda till denna skada.

Behandling

Vid dessa besvär är det viktigt att rätt diagnos ställs. En TFCC skada behandlas ofta av ett stabiliserande träningsprogram.
Vid TFCC skada kan i vissa fall kirurgi krävas om utebliven förbättring trots intensiv träning. Men smärtan kan även komma från underarmens muskulatur och då är manuellbehandling väldigt effektiv.

Välkommen till Kroppsvision Naprapat Odenplan

TFCC-skada. ont i handleden.