Karpaltunnelsyndrom

Symtom Karpaltunnelsyndrom

Vanligast symptomen vid karpaltunnelsyndrom är domningar och stickningar i tumme, pek- och långfinger. Symptomen brukar ofta bli värre nattetid. Domningarna och stickningarna brukar bli mer och mer konstanta ju längre man haft besvären. Det jobbigaste symtomet är värken detta ger som kan vara alltifrån lindrig till väldigt kraftig. Det vanligaste är att man känner av smärtan främst i handen men den kan även stråla upp i armen.  Det är även vanligt förekommande att få nedsatt greppstyrka och försämrad finmotorik i händerna. Det är även vanligt att båda händerna drabbas. Det som provocerar fram smärtan är fysiska aktiviteter som involverar händer och underben.

Orsak Karpaltunnelsyndrom

Den vanligaste gruppen att drabbas av detta är kvinnor i 40-60 års åldern eller gravida. Att män drabbas är ovanligare men det händer och då är orsaken oftast hårt fysikskt arbete eller träning. Det som orsakar karpaltunnelsyndrom med symptom ut i fingrar och hand är ökat tryck på medianusnerven i handleden. Nerven passerar tillsammans med fingrarnas böjsenor genom en tunnel (karpaltunneln) som ligger i höjd med handleden. Om det blir en förträngning i denna tunnel kan nerven komma i kläm och man får då dessa besvär. En förträngning blir det om det blir ett förhöjt tryck i karpaltunneln. Ett ökat tryck kan beror på en förtjockning av det hinnor som omsluter fingrarnas böjsenor. Senorna tar då mer plats och skapar ett ökat tryck mot nerven. Exempel på orsaker till förtjockning i senorna är diabetes, graviditet, arbete med vibrerande verktyg, reumatisk åkomma eller annan inflammation.

Behandling

Vid behandling av karpatunnelsyndrom är det viktigt att med noggrann undersökning. Eftersom många av dessa symptom även kan komma från nacken eller musklaturen i underarmen.  Målet med behandling är att minska trycket på nerven. Många gånger minskar symtomen efter bara ett par behandlingar och man kan slippa operation. Det är även viktigt att se över grundorsaker till dessa besvär för att förebygga så att inte dessa besvär kommer tillbaka i framtiden.

Välkommen till Kroppsvision Naprapat Odenplan

karpaltunnelsyndrom. ont i handleden.