Ont på utsidan av foten

Att ha ont i utsidan av foten är vanligt. Nedan kan du läsa om vanliga orsaker, symtom och vad du kan göra åt det.

 Fötterna är uppbyggda av många muskler, senor, leder och ligament. Det är därför ingen överraskning att det flesta någon gång drabbas av besvär i fötterna.

 Smärta på utsidan av foten drabbar ofta idrotter med repetitiv belastning, så som löpning, friidrott, hoppidrotter eller fotboll. Men det kan även drabba personer som bara gillar att promenera.

 Värken kan både komma plötsligt eller börja smygande och är oftast associerad med svullnad, ömhet, instabilitet och svårighet att gå eller springa.        

Orsaker till smärta på utsidan av foten

Fibularis tendinit är den vanligaste orsaken till att du får ont på utsidan av foten. Det är en irritation av de senor som löper bakom den yttre fotknölen.

Vanliga symtom vid detta besvär är smärta runt yttre fotknölen, oftast bakom eller strax under fotknölen. De flesta brukar beskriva smärtans karaktär som molande eller brännande.

Smärtan brukar inte kännas av i vila med om du tar ett steg framåt så brukar det göra ont vid varje frånskjut.

Om du ställer dig på tå brukar smärtan kunna provoceras fram. Det är även vanligt att du ser en liten svullnad i området.

 

Fibularis brevis senfäste kan bli irriterat och ger då en smärta på fotens yttersida. Värken är då lokaliserad till basen på metatarsalben 5. Du kan enkelt lokalisera det området genom att känna en prominent knöl ungefär mitt i mellan hälen och lilltån. Detta besvär brukar vanligtvis komma smygande och öka gradvis ju mer du belastar foten. Ignorerar man detta besvär för länge kan det leda till en stressfraktur på 5:e metatarsalbenet.

 

Fotledsstukning/vrickning ger ofta upphov till smärta runt yttre fotknölen. Det som orsakar smärtan efter en stukning är ofta en skada på de laterala ligamenten. En stukning eller vrickning inträffar vanligtvis när foten vrickas utåt, till exempel när du går nedför en trottoarkant. Symtomen vid denna skada är förutom smärta även svullnad och känsla av svaghet och instabilitet i fotleden.

 Det är relativt vanligt med besvär i fotleden långt efter en fotledsstukning. Det kan göra ont vid belastning och foten kan upplevas stel och svag. Både nya och långvariga besvär efter att du stukat foten svarar ofta bra på behandling.

 Vid en kraftig stukning och svullnad kan det vara lämpligt med en slätröntgen för att utesluta en fraktur.

 

Cuboideum syndrom är ett underdiagnostiserat fotbesvär. Cuboideum är ett kubformat ben som är placerat i mitten av din fots ytterkant. Den ger foten sin stabilitet och ansluter din fot till själva fotleden. Det kan orsakas av för mycket belastning genom benet, till exempel på grund av överdriven fysisk aktivitet eller brist på återhämtningstid mellan träningspassen. Denna skada sammanfaller ofta med fibularis tendinit.

Typiska symtom vid detta besvär är smärta som kan sträcka sig ner till tårna tillsammans med svaghet och ömhet längs ytterkanten. Smärtan ökar oftast vid löpning eller gång, särskilt på ojämn mark. Symtomen tenderar att lindras vid vila. 

 

 

Vad kan du göra om du fått ont i foten

Skada efter trauma

Vid akut skada så som tex fotledsstukning är det viktigt att använda protection, rest, ice, compression, elevation (PRICE) metoden. Metoden är till för att reducera smärta, bibehålla rörelseomfång och minska svullnad.

 Protection: innebär att du skyddar foten och inte utsätter den för onödig belastning.

Rest: betyder att du ska avstå från alla aktiviteter och istället vila foten.

Ice:  att kyla foten kan ha en smärtlindrande effekt.

Compression: dra en elastisk linda runt foten för att stoppa blödningen och på så sätt minska svullnaden. Detta är viktigt och kan påskynda läkningen avsevärt.

Elevation: att ha foten i högläge är bra för att minska svullnaden.

 Efter en stukning är det viktigt att påbörja rörelseträning och belasta foten inom smärtgränsen så fort som möjligt. Behandling av berörda muskler, ligament och leder kan också påskynda läkningsförloppet. Sköts detta korrekt så leder det ofta till mindre smärta, mindre svullnad och snabbare återgång till aktivitet.

 

Skada med smygande debut

Om du istället haft besvär som kommit smygande är det viktigt att försöka identifiera vad som orsakar smärtan. Vid långvariga besvär är det bra att få foten undersökt eftersom den troligtvis inte kommer att självläka.

Vid en undersökning är det viktigt att identifiera vilka strukturer som smärtar och se över gångmönster. De flesta besvär som kommit smygande beror oftast på obalanser i muskulaturen vilket leder till att vissa strukturer överbelastas.

Övningar man kan prova göra hemma är enkla cirkulationsövningar. Rör foten inåt, utåt, uppåt och neråt inom smärtgränsen.

Du bör även undvika all belastning som provocerar fram värken. Ofta brukar det gå bra att cykla så att byta promenader mot cykling brukar vara ett bra alternativ.

Det man ska komma ihåg är att fotsmärta oftast beror på en mild skada i början men om du går med fotsmärta för länge utan att göra något åt det är det vanligt att besvären blir långvariga.

Det flesta fotbesvär har som tur är god prognos om rätt behandling påbörjas i tid.

 

 

Behandling för utsidan av foten

Vi på kroppsvision är specialiserade på fotbesvär och behandlar både kroniska och akuta smärtor från fötterna.

 Om du har ont på utsidan av foten ska du prova en modern form av akupunktur som har visat sig vara väldigt effektiv vid dessa besvär.

 Behandlingen kompletteras ofta med individuella övningar och korrigeringar i gångmönstret för att avlasta värken i foten/fötterna.

 Fördelarna många upplever med behandlingen är att foten både känns mjukare och starkare efter behandlingen. 

 Denna behandling fungerar även väldigt bra efter fotledsstukningar eftersom foten brukar blir både svagare och ostadigare efter en sådan skada. Detta gäller även om du stukat foten för många år sedan.

 Alla ovannämnda diagnoser brukar svara mycket bra på behandling.

 Är du osäker på om ditt besvär går att behandla kan du boka en fotanalys där vi ställer diagnos och kan diskutera lämplig behandlingsstrategi.

Välkommen till Kroppsvision Naprapat Odenplan, specialiserade på fotbesvär.  

Ont utsida fot runt yttrefotknölen