Frozen shoulder

Symtom

Om man har drabbats av frozen shoulder har man väldigt ont i axeln och nästan ingen rörlighet alls.
Förloppet vid frozen shoulder kan delas in i 3 faser.

  1. Första fasen börjar axeln att stelna med kraftig smärta som följd.
  2. Andra fasen är tillståndet relativt stabilt men man är väldigt stel i axeln.
  3. I tredje fasen börjar axeln få tillbaka rörligheten och man brukar kalla det för att axeln “tinar upp”.

Hela förloppet brukar sträcka sig över 1-2 år.

Orsak

Orsaken till frozen shoulder är än idag okänd trots mängder med forskning. Det man tror händer vid frozen shoulder är att en inflammation uppstår i ledkapseln som leder till sammanväxning och stelhet.

Man brukar dela in frusen skuldra i två grupper; 

1. Ej traumatiskt (idiopatisk), Stereoidsensitiv där man inte vet orsaken bakom tillståndet.
2. Traumatisk frozen shoulder som uppstått genom trauma, upprepade rörelser eller att man legat i en konstig position. 

Detta läker ofta ut av sig själv under lång tid men rehabiliteringen brukar gå mycket fortare om man tar tag i det direkt vid tecken på dessa symtom. 

 

Behandling

Som tidigare nämnt går ofta smärtan och stelheten över av sig självt inom 1-2 år. Man kan dock påskynda förloppet med behandling. Stötvågsbehandling brukar vara en effektiv behandlingsmetod. Stötvågsbehandlingen ger en ökad blodgenomströmning, ökad cellmetabolism, ökad vävnadsåterbyggnad samt ger en smärtlindring.

Välkommen till Kroppsvision naprapat Odenplan

frozen shoulder. ont i axeln.