Migrän

Symtom 

Migrän är en folksjukdom som kännetecknas av återkommande anfall av kraftig huvudvärk som varar i allt mellan 30 min till 72 timmar. Efter attacken kan man känna sig alldeles utmattad och kraftlös. Smärtan kan kännas som sprängande eller pulserande och sitter oftast på ena sidan. Smärtan blir värre vid fysisk ansträngning eller rörelse av huvudet.

Illamående, kräkningar och ljuskänslighet är några av symtomen. Det finns två typer av migrän. Den ena kallas migrän utan aura och ger endast smärta och trötthet. Den andra kallas migrän med aura och innebär att den drabbade upplever diverse symtom innan själva huvudvärken har brutit ut. Dessa symtom kan vara olika synpåverkningar som suddighet, blixtar, dubbelseende eller att halva synfältet försvinner på båda ögonen. Även en stickande känsla i händer och runt mun kan inträffa. Ungefär 20 % av alla migränanfall är med aura.

Orsak

Migrän är en neurologisk sjukdom som kan drabba alla. Det är inte helt klarlagt varför man får denna huvudvärk, men det förefaller till stor del vara en ärftlig sjukdom. Cirka 70 procent av personer med migränanfall uppger att de har en nära anhörig med samma besvär. Ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemen pågår under ett migränanfall, samtidigt som kemiska ämnen frigörs och gör blodkärlen extra smärtkänsliga.

De vanligaste faktorerna, så kallade triggerfaktorer, som kan utlösa ett migränanfall är:
stress, hormonförändringar, vissa livsmedel som choklad, starka ostar, rödvin, citrusfrukter, starkt kryddad mat och livsmedelstillsatser. Men även långvarig fysisk träning, p-piller, för mycket eller för lite sömn, hetta och starkt solljus, höga ljud och starka lukter, svängningar i temperatur och lufttryck kan utlösa ett anfall.

Behandling

Egen vård: Om du upplever migränliknande symtom kan en så kallad migrändagbok föras där syftet är att du skall lära dig att upptäcka tidiga symtom på migrän och därför kunna vidta åtgärder i ett tidigt skede av anfallet.

Vi på Kroppsvision undersöker nackens leder och muskler. I behandlingen använder oss av olika manuella behandlingstekniker som led – mjukdelsbehandling och akupunktur för att minska spänningarna, påverka nervsystemet och öka cirkulationen. Vi tittar på ergonomi, träning och går igenom avslappningsövningar för att minska stressnivån.

Välkommen till Kroppsvision Naprapat Odenplan. 

migrän. ont i huvudet.