Huvudvärk – spänningshuvudvärk, migrän, cervikogen huvudvärk

Huvudvärk är ett samlingsnamn på all smärta som upplevs i huvud, ansikte och i vissa fall nacke. Det finns flera typer av huvudvärk, det vanligaste är spänningshuvudvärk, migrän och cervikogen huvudvärk.

Alla människor i vuxen ålder har troligtvis upplevt huvudvärk någon gång under sitt liv. Barn har en något mindre tendens att drabbas av huvudvärk. Huvudvärk och framförallt spänningshuvudvärk är vanligast hos personer i åldrarna 20 till 30 år. 90 % av alla kvinnor och 75 % av alla män i dessa åldrar uppger att de får huvudvärk mer eller mindre regelbundet. Vid ökad ålder minskar huvudvärken och efter 70 år upplever bara 50 % av kvinnor och 25 % av män att de regelbundet drabbas av huvudvärk.