Boka stötvågsbehandling
centralt i Stockholm city

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en effektiv behandlingsmetod vid framförallt senbesvär men fungerar även på muskler. Nedan ser du exempel på diagnoser där stötvågsbehandling kan vara ett bra behandlings alternativ.

 • Hälsporre/plantar fasciit
 • Hälsenebesvär
 • Skulder och axel besvär
 • Tennisarmbåge/golfarmbåge
 • Trochanterit (Höftbesvär)
 • Gamla muskelbristningar
 • Hopparknä (jumpers knee)
 • Benhinneinflammation

När ska du inte behandlas med Stötvåg?

Vid ökad blödningstendens
Vid hjärt- och / eller cirkulationsstörningar
Vid akut inflammation i behandlingsområdet
Vid känd cancersjukdom
Vid pågående graviditet

Antiinflammatoriska läkemedel eller blodförtunnande medicinering är relativa kontraindikationer. Kortisoninjektion i området som ska behandlas bör även undvikas under tiden du stötvågsbehandlas. Vi rekommenderar även att vänta med stötvågsbehandling i ca 2 månader efter en kortisoninjektion om samma område ska behandlas.

Vad är stötvågsbehandling?

Stötvågsbehandlingen är snabb, verkningsfull och en väl dokumenterad metod för bland annat senfästesproblem. Genom en applikator går stötvågor som uppstår av pneumatiskt tryck. Indikationer där man påvisat mycket god effekt är axeltendiniter, tennisarmbågar, trochanteriter, benhinneinflammationer, hälsenor, hälsporrar mm.

Det finns flera förklaringsmodeller till varför störvågsbehandling är så effektivt och nedan finner du några av dem.

 • Behandlingen ”triggar” inflammationsfasen och kroppen svarar med en ökad metabol aktivitet vilket påskyndar och underlättar läkningsprocessen
 • Ökad neovaskularisering och ökad frisättning av olika tillväxtfaktorer
 • Tryckvågor slår sönder inlagrade kalkbildningar som då kan transporteras bort /tas upp på naturlig väg
 • Smärtlindring genom Gate-Control teorin

Stötvågsbehandling är en tidseffektiv metod och omfattar vanligtvis 1000-4000 slag beroende på område och indikation. Vanligtvis behövs 3-6 behandlingar med 5-10 dagars mellanrum för att få långvarigt resultat. Många gånger ses en omgående förbättring men ibland krävs 3-4 behandlingar innan resultaten kommer.

Många patienter är rädda för att stötvågsbehandling ska göra för ont för att man ska våga prova denna behandlingsform. Detta tycker vi på kroppsvision inte man behöver vara utan allt går väldigt lugnt till och i samförstånd.

Eventuella biverkningar är initiellt ökad smärta, rodnad, svullnad, hematom och petekier. Upprepa inte behandling förrän eventuella biverkningar försvunnit.