Ont i vaden

Symtom ont i vaden

Vad smärta kan både komma som en akut huggsmärta eller smygande efter aktivitet när du blivit kall. Det är inte ovanligt att besvär med vaderna börjar som stelhet eller stramhetskänsla. Det brukar vara svårare än normalt att gå ner på huk. Detta tidiga symptom ska man ta på allvar för annars är risken stor att man får så kallad ”gubbvad” som är en akut bristning i vadmuskulaturen. Symptom vid ”gubbvad” är en plötsligt kraftig smärta i vaden men man kan även ibland känna att det ”river” till i muskeln. Har man råkat ut för detta går det inte att fortsätta med sin aktivitet utan man får linka hem istället. 

Orsak ont i vaden

Vanligaste orsaken till att man får ont är att vadmusklaturen får arbeta för hårt pga att vissa muskler inte fungerar som det ska. Vanliga fynd vid undersökningen av dessa besvär är nedsatt muskelfunktion i baksidlår och stora sätesmuskeln. Andra orsaker till att man får ont eller känner sig stel i vaden kan vara stel fotled, tidigare stukningar eller svag muskulatur. Vissa besvär i vaderna kommer av att Ischias nerven är retad så det är även viktigt att undersöka bäcken/rygg eftersom problemet kan sitta där. Även sko val och träningsmängd kan också öka risken för besvär i vaderna.

Behandling ont i vaden

Det viktigaste vid behadligen av vaderna är att få dem att slappna av eftersom de ofta är väldigt spända. I flesta fall fungerar inte vanlig strech utan det krävs ofta djupare behandling. Sedan skiljer sig behadnlings strategierna åt beroende på om det är en kronisk eller akut skada. Vid kroniska besvär eller upprepade bristningar kan stötvågsbehandling vara ett bra alternativ för att lösa upp bindsvävsärr som har bildats efter tidigare skador. Du kan läsa mer om stötvågsbehandling här.  Målet med behandlingen är alltid att minska belastning på vaden och få upp funktionen i hela benet. Vi vill även påskynda kroppens egna självläkning. Det är även viktigt med förebyggande åtgärder så att inte besvären kommer tillbaka i framtiden.

Välkommen till Kroppsvision Naprapat Odenplan.

ont i vaden. Gubbvad, muskelbristning.