Ont i hälsenan (hälseneinflammation)

Symtom

Att få ont i hälsenan är ett vanligt besvär som drabbar många. Ofta sitter smärtan några centimeter upp från hälsenfästet. Det är inte ovanligt att känna en förtjockning av senan i smärtområdet. Morgon stelhet är ett vanligt symtom. Man kan även bli svullen kring senan och ibland knarrar det om man böjer i fotleden.

Orsak

Mycket hopp och löpning men även långa promenader ökar risken för att få ont i hälsenan. Även stelhet i fot och i vaden kan öka risken för att få ont i hälsenan. Även yttre faktorer som skoval kan påverka.

Behandling

Vid besvär från hälsenan undersöker alltid naprapaten på Kroppsvision utom själva hälsenan även fot/underben/bäcken eftersom dessa kan vara grundorsaken till dina besvär. Du får även råd hur du ska hantera smärtan i akutskedet. Hjälp vid återgång till aktivitet och förebyggande råd.