Ont i låret

Lårskador är en väldigt vanligt bland idrottare. Det vanligaste skademekanismerna vid lårskador är direkt våld, översträckning av höftleden eller för kraftig och snabb muskelaktivering. Den vanligaste lårskadan är bristningar. Man kan både drabbas av bristning i själva muskeln, bristning i muskel/senövergång eller bristning senans fäste i skelettet. Det är svårt att sätta en prognos på en bristning eftersom det kan variera från 1-2 veckor vid en lättare bristning eller i värsta fall om muskeln/senan går helt av och kräver operation med rehabilitering på 6-12 månader. Det som är viktigt vid akuta bristningar är att ta hand om skadan direkt. För att minska blödningen är det bra att använda tryckförband samtidigt som man försöker kyla området. Detta kan förbättra prognosen på skadan avsevärt.

Efter det akuta omhändertagandet och att rätt diagnos har ställts påbörjas rehabiliteringsträningen. I början ska stor vikt läggas på låg belastade rörelseträning och för att sedan börja med successivt stegrande styrketräning.

Trots bra akut omhändertagande och rehabilitering kan visa muskelbristningar vara svåra att läka ut eller göra sig påminda långt senare. Det kan har bildats ärrvävnad i skadeområdet. För att behandla detta fungerar stötvågsbehandling ofta väldigt bra. En vanligt behandlingsserie med stötvåg brukar vara 1 gång i veckan under ca 3-5 veckor.

Vi på Kroppsvision har stor erfarenhet av både akuta eller mer långdragna besvär med bristningar och hjälper dig både med rehabilitering och stötvågsbehandling.

Läs mer om skador på framsida och baksida lår genom att trycka på bilderna.