Ryggskott (lumbago acuta)

Symtom

Ryggskott, lumbago acuta, kommer ofta plötsligt, till exempel i samband med ett lyft eller en sidovridning. Du känner smärta vid rörelse i ryggen oftast vid framåtböjning och vridningar. Smärtan kan vara skärande, brännande, huggande eller molande. Ibland förekommer det även stickningar, domningar och pirrningar i benet. Muskelsvaghet i rygg och ben kan även förekomma.

Orsak

Vid ett ryggskott har det uppkommit en skada på disk, facettled, ligament, muskulatur eller nerv, men kan även vara en kombination av dessa.

Uppkomst av ryggskott kan ha flera orsaker. Arbeten med tung fysisk belastning och arbeten som innehåller mycket framåtböjningar och vridningar av ryggen ger ökad risk att drabbas. Även den som utsätts för vibrationer eller långvarigt sittande (bilkörning, kontorsarbetare) lider en ökad risk. Generellt så drabbas människor som sitter eller står hela dagarna oftare av ryggbesvär än de som varierar position under dagen.  Om du röker så innebär detta en ökad risk för ryggskott och ländryggssmärta.

Behandling

Behandling är nödvändig för att minska smärtan, förbättra funktionen samt för att snabba på läkningsförloppet. Dessutom kan det minska risken för ett nytt ryggskott. Vi på Kroppsvision undersöker och hittar orsaken till ditt problem. Vi använder oss av manuella behandlingstekniker för att förbättra funktionen och minska belastningen på diskarna. Vi ger även tips på förebyggande träning för att förhindra framtida besvär och minska risken för att ryggskottet övergår till diskbråck eller ischias.