Utsida knä

Symtom

Att få ont på utsidan av knä klassas oftast som ”löparknä”. Ett klassiskt ”löparknä” ger en skarp smärta på utsidan av knät efter någon kilometerslöpning. Ofta slutar det göra ont så fort man slutar springa. Trots namnet löparknä ska man komma ihåg att detta inte enbart behöver drabba löpare. Men att ont på  utsidan av knät behöver inte vara av skarp och huggande karaktär utan kan vara av mer molande/brännande karaktär. Att gå trappor brukar även trigga besvären.

Orsak

Det som ger smärtan vid löparknä är det bindvävsstråk som löper utsidan av lårbenet och gnider över lårbenets nedre yttre benutskott och skapar då en irritation. Teorin är att senan inte stabiliseras tillräckligt utan att det då skapas vibrationer i området som irriterar nerver som är inbäddade i fettväven runt senan. Orsak till löparknä kan tex vara ökad träningsmängd, löpning på ojämnt underlag obalans i muskulaturen runt knä/säte.

Andra oraker till smärta på utsidan av knät kan vara irritation på yttremenisken. Även spänningar i säte och yttrelårmuskeln kan göra att man får ont på utsidan av knät.

Behandling

När man ska behandla smärta på utsidan av knät är det viktigt att inte enbart undersöka knäleden utan det krävs även noggrann undersökning av foten och bäckenet som har stor inverkan på knäleden. Syftet vid behandlingen är att stärka upp muskler i området och minska obalanser. Leg. naprapat på Kroppsvision lägger även stor vikt vid att hitta orsaken till din smärta och ger tips på övningar för att förebygga problemet i framtiden.