Under knät

Symtom

Ont under knät kommer ofta plötsligt. Är man öm när man trycker på den senan börjar precis nedan knäskålen och fäster in i skenbenet har man troligtvis drabbats av hopparknä. Hopparknä är en irritation i knäskålssenan som kommer från stora lårmuskeln. I början av besvären gör det främst ont vid aktivitet, för att sedan göra mer ont vid aktivitet och sedan även i vila. Vid hoppar knä är ofta som lokal under knät i själva senan. Området brukar vanligtvis inte vara speciellt svullet vid hopparknä.

Orsak

Att få ont under knät eller hopparknä är oftast idrottsrelaterat. Trots namnet hopparknä så är det inte bara idrotter med mycket hopp som drabbas, utan detta är även vanligt vid löpning och cykling med mera. Orsaker är ofta obalans i lårets muskulatur kring knäleden. Även snabb ökning träningsmängd ökar risken att drabbas av hopparknä.

Behandling

Behandling syftar det minska obalanser som påverkar kan negativt. Du kommer även få råd hur du ska hantera smärtan i början av behandlingen men även i igångsättningsfasen av din idrott och tips på förebyggande åtgärder.