Insida knä

Symtom

Ont på insidan av knät brukar kunna vara molande karaktär och det är inte helt ovanligt att man kan ana en svullnad i området. Det brukar göra mer ont gå i trappor eller ner/uppförsbackar. Inre menisken kan ge symptom kring insida knä och det brukar då göra ont att sätta sig på huk. Har man ont runt insidan av knät men även något nedanför knäleden kan det vara så kallad ”gås fot”. Gåsfot är en irritation av senorna som löper för på insidan av knät och fäster in på insidan av underbenet. Känns knät ostabilt och smärtar kring insidan kan det vara det inre ledbandet på knät som är skadat.

Orsak

Vanliga orsaker till smärta insida knä är ökad träningsbelastning, överpronation eller trauma mot knä. Ett snedsteg räcker för att den inre menisken bli irriterad. Även spända muskler på framsidan av låret kan orsaka smärta på insidan av knät.

Behandling

Behdlingen av smärta på insida knä handlar ofta mycket om att skapa bra stabilitet i knät. Det finns en muskel (Vastus medialis) som är en viktig muskel för knäleden. Den är muskeln är lokaliserad på insidan och ovanför knäskålan är det är viktigt att den fungerar som den ska. Kommer besvären från en mensisk skada blir behandlingen mer rehablik.