Karpaltunnelsyndrom

Symtom

Vanligast symptomen vid karpaltunnelsyndrom är domningar och stickningar i tumme, pek- och långfinger. Symptomen brukar ofta bli värre nattetid. Det är även vanligt förekommande att få nedsatt greppstyrka och försämrad finmotorik i händerna. Det är även vanligt att båda händerna drabbas. Det som provocerar fram smärtan är fysiska aktiviteter som involverar händer och underben.

Orsak

Det som orsakar karpaltunnelsyndrom med symptom ut i fingrar och hand är ökat tryck på medianusnerven i handleden. Nerven passerar tillsammans med fingrarnas böjsenor genom en tunnel (karpaltunneln) som ligger i höjd med handleden. Om det blir en förträngning i denna tunnel kan nerven komma i kläm och man får då dessa besvär. En förträngning blir det om det blir ett förhöjt tryck i karpaltunneln. Ett ökat tryck kan beror på en förtjockning av det hinnor som omsluter fingrarnas böjsenor. Senorna tar då mer plats och skapar ett ökat tryck mot nerven. Exempel på orsaker till förtjockning i senorna är diabetes, graviditet, arbete med vibrerande verktyg, reumatisk åkomma eller annan inflammation.

Behandling

Vid behandling av karpatunnelsyndrom är det viktigt att med noggrann undersökning. Eftersom många av dessa symptom även kan komma från nacken. Målet med behandling är att försöka minska trycket på nerven. Det är även viktigt att se över grundorsaker till dessa besvär för att förebygga så att inte dessa besvär kommer tillbaka i framtiden.