Inre fotknölen

Symptom

Smärtan är ofta lokaliserad strax bakom/under inre fotknölen eller mellan inre fotknölen och hälsenan. Det är även vanligt att denna typ av smärta strålar upp mot insidan av vaden. Vanlig karaktär på smärtan när man har ont runt inre fotknölen är en molande eller brännande smärta.

När man har ont runt inre fotknölen gör det oftast ont vid frånskjutsfasen i steget eller strax innan. Smärtan brukar även bli värre efter aktivietet tex efter långa promenader eller löpning. Ofta är man trycköm i området.

Det finns flertalet strukturer som kan vara orsaken till att det gör ont mellan inre fotknölen och hälsenan. Det finns tre senor som löper bakom inre fotknölen (tibialis posterior, flexor digitorum longus och flexor hallucis longus). Det är vanligt att någon av dessa senor blir överansträngda och det ger smärta i området. Ofta kan man då se en svullnad kring inre fotknölen. En annan diagnos som kan ge symptom runt inre fotknölen är tasaltunnelsyndrom. Detta ger ofta en brännande känsla och det är även vanligt att man får ont på natten.

Orsak

De som drabbas av dessa besvär är ofta löpare eller personer som gillar att promenera. En vanlig orsak till smärta kring inre fotknölen är ofta snabb ökning av längd på promenader eller löpning. Även ökad hastighet eller backträning ökar risken för smärta i detta område. Svag muskulatur i området, ökad pronation eller problem från ryggen är även andra orsaker som kan ge dessa besvär.

Behandling

Vi på Kroppvision utför alltid en nogrann undersökning för att hitta orsaken till just dina besvär. Fotens funktion och gångmönster kommer att undersökas noggrant men även knä, bäcken och ryggen ingår i undersökningen eftersom dessa områder har stor inverkan på fotens funktion. Behandlingen styrs sedan efter fynden i undersökningen. Målet med behdanligen är att återställa funktionen, minska smärtan och få tips på förebyggande åtgärder för att minimera dessa besvär i framtiden.