Ont i foten

Vi på Kroppsvision är specialserade på fotbesvär. Det flesta besvär från fötterna kan behandlas effektivt. Behandlingen syftar till att återskapa funktionen i foten, så att man kan gå mer normalt. Detta kan göras med enkla behandlings metoder. Det som är gemensamt för alla diagnoser när man har ont i foten är att orsaken ofta är densamma. Omedvetet har man gått med ett felaktigt gångmönster, vilket gör att man inte använder stortån på ett korrekt sätt vid frånskjutet. Orsaken till detta är stela vader och/eller muskulatur under foten. Är dessa muskler för spända blir stortån stel och gör det omöjligt att få tillräcklig böjning av stortåleden vid frånskjutet. Detta leder till att istället för att gå över stortån, så kompenserar kroppen genom att antingen att belasta utsidan av foten för mycket, eller så faller man in med foten vilket gör att insidan av foten belastas för mycket istället. Går man snett med foten kan det även ge smärta i knä, höft eller rygg som följd. Om man gått snett med stel stortå och ett felaktigt frånskjut en längre tid kan det bildas en broskpålagring,vilket då gör att stelheten blir permanent och kräver kirurgisk behandling. Så det är viktigt att ta tag i dessa besvär i tid. Ofta räcker det men en behandling för att få upp rörligheten i stortån. Vid fotbesvär är det även viktigt att förstå hur ett normalt steg fungerar och ska kännas. Nedan följer några symptom och diagnoser som är vanliga vid besvär i fötterna. Välkommen till Kroppsvision vid Odenplan i Stockholm.