Frozen shoulder

Symtom

Om man har drabbats av frozen shoulder har man väldigt ont i axeln och nästan ingen rörlighet alls.
Förloppet vid frozen shoulder kan delas in i 3 faser.

  1. Första fasen börjar axeln att stelna med kraftig smärta som följd.
  2. Andra fasen är tillståndet relativt stabilt men man är väldigt stel i axeln.
  3. I tredje fasen börjar axeln få tillbaka rörligheten och man brukar kalla det för att axeln ”tinar upp”.

Hela förloppet brukar sträcka sig över 1-2 år.

Orsak

Orsaken till frozen shoulder är än idag okänd trots mängder med forskning. Det man tror händer vid frozen shoulder är att en inflammation uppstår i ledkapseln som leder till sammanväxning och stelhet.

Behandling

Som tidigare nämnt går ofta smärtan och stelheten över av sig självt inom 1-2 år. Man kan dock påskynda förloppet med behandling. Stötvågsbehandling brukar vara en effektiv behandlingsmetod. Stötvågsbehandlingen ger en ökad blodgenomströmning, ökad cellmetabolism, ökad vävnadsåterbyggnad samt ger en smärtlindring.