Golfarmbåge

Symtom

Vid golfarmbåge kommer ofta smärta smygande. Det brukar börja som ömhet över armbågens inre benutskott. Insidan av armbågen brukar kunna upplevas varmare och man är känslig för tryck över området. Det som brukar provocera fram smärtan är att böja handleden uppåt mot motstånd. Övertid kan golfarmbåge göra så att man känner sig kraftlös i handen och smärtan kan även börja ståla ner i underarmen. Man kan även börja känna en lokal stelhet i området kring insidan av armbågen.

Orsak

Trots namnet golfarmbåge drabbas inte bara de som spelar golf. Golfarmbåge är en överbelastningsskada av muskler och senfäste vid armbågens inre benutskott. Repetitiva eller kraftiga uppåtböjningar av handleden brukar vara en utlösande faktor vid dessa besvär.
Det som händer då är den hårda eller upprepade belastning av han och under gör att vävnaden kring det inre
senfästet vid armbågen blir överbelastat. I tidigt stadie blir det ofta en lokal inflammation. Vid långvariga besvär kan man mer se detta som en irritation med ärrvävnad som följd. Golfarmbåge är överrepresenterat i åldersspannet 30-50 år, men även yngre och äldre kan drabbas.

Behandling

Behandlingen vid golfarmbåge går främst ut på identifiera muskelobalanser och korrigera dom. Vid långvariga besvär använder vi på Kroppsvision oftast oss av stötvågsbehandling som brukar fungera bra. Även akupunktur, mjukdelsbehandling och mobiliseringstekniker kan användas. Vi sätter stor vikt vid att ge tips och råd om arbetsställning och förebyggande träning för att minimera att besvären kommer tillbaka.